logo politechnika łódzka politechnika łódzka biotechnologia laboratorium analityki cukrowniczej
 
Aparatura badawcza
Oferta dla przemysłu
Projekty badawcze
Szkolenia/Konferencje
Historia
Kontakt
Linki
Informacje dla studentów
    witko

Na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej został zrealizowany projekt pt. „Modernizacja i doposażenie Specjalistycznego Laboratorium Analityki Cukrowniczej”, który uzyskał dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw w działaniu 1.4 — „Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo rozwojową a gospodarką”. Dofinansowanie projektu wyniosło 2 040 000 złotych, z czego 75% pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 25% z budżetu państwa. 

   

Instytut Chemicznej
Technologii Żywności

ul. Stefanowskiego 4/10
tel./fax. 042 636-74-88
tel. 042 631-34-66

unia przedsiebiorczychunia europejska