logo politechnika łódzka politechnika łódzka biotechnologia laboratorium analityki cukrowniczej
 
Aparatura badawcza
Oferta dla przemysłu
Projekty badawcze
Szkolenia/Konferencje
Historia
Kontakt
Linki
Informacje dla studentów

Oferta na wykonanie analiz cukru białego

1. Ocena jakości cukru białego według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 318/2006

2. Ocena jakości cukru białego według wymagań Farmakopei Polskiej VI i European Pharmacopoea 5.5

3.  Analiza cukru białego na zawartość:

a. pierwiastków szkodliwych (As, Hg, Cd, Pb, Zn, Cu)

b. Metali wpływających na jakość (K, Na, Ca, Mg, Fe)

c. Dwutlenku siarki

d. saponin metodą HPLC

e. substancji nierozpuszczalnych w wodzie

f. zanieczyszczeń ferromagnetycznych

g. test na zdolność kłaczkowania (ang. floc) wg Pepsi-Cola i ICUMSA

4. Ocena składu granulometrycznego cukru wg ICUMSA

5. Oznaczenie mętności i zabarwienia roztworu cukru wg Pepsi-Cola i ICUMSA

6. Ocena czasu filtracji roztworu cukru wg Coca-Cola

 

 

Laboratorium wykonuje również inne specjalistyczne analizy w zakresie analityki cukrowniczej i gałęzi pokrewnych zgodnie zapotrzebowaniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    witko
   

Instytut Chemicznej
Technologii Żywności

ul.Stefanowskiego 4/10
tel./fax. 636-74-88
tel. 631-34-66

unia przedsiebiorczychunia europejska